Hakkımızda

AYAZMA MAĞDURLARI BUGÜN NE İSTİYOR!

Ayazma Bölgesinde yaşayanların tamamına “hepsinin koşullarına uygun” çözüm getirileceği sözü 2005 yılında verilmiştir. Bugün ise hikayelerini sondan başa doğru okuyacağınız 18 ailenin hak sahipliği için kendilerinden beklenen koşulları sağlayamayacağının Küçükçekmece Belediyesi başta olmak üzere ilgili bütün kamu kuruluşları farkındadır. Aileler önerilen koşulları öğrendikten sonra şaşkın bir halde Küçükçekmece Belediyesi ve Kaymakamlığı ile önerilen koşulların Bezirganbahçe ile aynı şartlarda olması için görüşmelere başladı. Geldiğimiz aşamada görüşmeler sürmektedir. 18 aile verilen sözlerin takipçisidir ve Bezirganbahçe Konutları ile aynı koşullarda (peşinatsız ve sabit taksitle) hak sahibi olmayı beklemektedir.

BROŞÜR HALİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLA

KURA ÇEKİMİ SONRASI HAK SAHİBİ LİSTESİ ve HAK SAHİPLİĞİ ŞARTLARI

KURA ÇEKİMİNDEN GÖRÜNTÜLER

BU TALEP YASALARA UYGUN MUDUR?

Anayasamızın giriş bölümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin tanımı yapılırken “Türkiye Cumhuriyeti   ……… sosyal hukuk devletidir.”  denmektedir.  Sosyal hukuk devleti olmanın birinci koşulu vatandaşlarının temel ihtiyaçlarının karşılanmasında devletin rol üstlenmesi, daha avantajsız olan vatandaşlarının sorunlarının çözümü için önlemler alınması iken bir diğer koşulu da hukukun keyfiyete bağlı olmadan uygulanmasıdır. Yasalar karşısındaki eşitliğin, kamu yönetiminin her türlü uygulamasında, din, dil, ırk, sınıf farkı gözetmeden tüm vatandaşlara yansıtılmasıdır.

Gene anayasamızın 56. maddesi her vatandaşın sağlıklı çevrede yaşama hakkını, 57. maddesi ise vatandaşların barınma hakkını güvenceye almaktadır. Birden çok yasa ise sağlıklı çevrede yaşama hakkının ve barınma hakkının sağlanması konusunda kamu yöneticilerine sorumluluk yüklemektedir.

Toplu konut İdaresi ise sosyal hukuk devleti olmanın gereği olarak asıl amacı kuruluş yasasında tanımlandığı gibi alt gelir grubu vatandaşlara konut üretmek ve ya konut üretimi sırasında uzun vadeli kredi sağlamakla görevlidir. 1967 tarihli 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 21. maddesi gecekondu alanlarında düzenleme yapılırken, bu alanlardaki konut sahiplerinin ve kiracıların barınma hakkının güvenceye alınmasını da hükme bağlamaktadır. Bu hükme göre gecekondu alanlarında düzenleme yapılırken, kiracı olarak orada yaşayan vatandaşların barındığı konutlar, ev sahiplerine sağlanan koşullarda konut tahsis edilmeden ya da iki yıl süreyle aynı çevrede eski konutlarında ödedikleri kira bedelleriyle kiralık konut bulunup, yerleştirilmeden evleri yıkılamaz.

Ayazma’da uygulanan projede ise ekteki evraklarda görüleceği gibi belediye projenin ilk aşamasında kiracılar dahil bölgede yaşayan tüm vatandaşlara hak sahibi olacaklarına söz veren imzalı davet mektupları göndermiş, açılan irtibat bürolarına başvurmalarını istemiştir. Kamudan gelen bu davet üzerine vatandaşlar bahsedilen bürolara başvurmuşlardır. Ancak daha sonra yapılan hak sahipliği tahsislerinde bir kısmı bu tahsislerin dışında tutulmuştur. Kiracılara konut tahsisi yapılmazken, bu kiracıların ev sahiplerine konut tahsisi yapılmıştır. Oysa TOKİ Kanununda alt gelir grubu konutların tahsisi için gereken koşullar, tahsis yapılacak kişinin ve ya 18 yaşından küçük çocuğunun ülkedeki herhangi bir kentsel alanda konutunun bulunmaması olarak belirlenmiştir. Bölgede konutunu kiraya verebilenlerin ise kendilerinin oturduğu başka konutların olduğu (olması gerektiği) açıktır. Bu konutlar aynı bölgedeyse de Bezirganbahçe’de yapılan konutlardan sadece 1 adet tahsis edilmesi gerekmektedir.

AYAZMA KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI İLAN EDİLDİKTEN SONRA NELER YAŞANDI?

Büyükşehir Belediye Başkanlığı, TOKİ ve Küçükçekmece Belediyesi arasında, 13 Haziran 2004 günü yapılan protokol ve 20 Şubat 2006 günü imzalanan ek protokol gereğince, Ayazma ve Tepeüstü bölgelerinin “Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmesi” öngörülmüştür. Bölgenin “kentsel dönüşüm alanı” ilan edilmesinin ardından, Küçükçekmece, Ziya Gökalp Mahallesi, Ayazma Mevkiî ve Tepeüstü’nde, hak sahipliği tespit çalışmaları  21 Temmuz 2005 tarihinde tamamlanmıştır. Bu analiz çalışmasına göre, 256 kiracı, 1474 sayıda mülk sahibi olmak üzere 1730 adet hak sahibi tespit edilmiştir. Bu tespit çalışmalarının ardından, 1474  hak sahibiyle sözleşmeler imzalanarak, bölgedeki konutların tahliyesine ve yıkıma başlanmıştır. 18 aile ise yine bu bölgede gecekonduda ikamet ediyor olmalarına karşın, hak sahibi sayılmamışlar, konutları belediye tarafından yıkılmış ve  evsiz kalmışlardır.

Yıkımların ardından, herhangi bir hak sahibi olmadığı iddia edilen 18 kişi, bulundukları bölgeye baraka ve çadırlar yapmak suretiyle hayatlarına devam etmişlerdir. 30 Kasım 2007 günü, belediye ekiplerince buradaki çadır ve barakalar sabaha karşı saat 04:00’te, içeriden herhangi bir eşyanın çıkarılmasına dahi izin verilmeden yıkılmıştır. Daha sonra aileler barakaları aynı mevkiye tekrar yapmış, bu barakalar  da 13 Kasım 2009 günü tekrar yıkıldıktan sonra Küçükçekmece Belediye Başkanı çadırda kalan 18 aileye 19 Kasım 2009 akşamı Star Ana haberde, 20 Kasım 2009 günü Esra Ceyhan’ın programında, Bezirganbahçe’deki toplu konutlara taşınanların koşullarında sosyal konut tahsis edileceğine, bu konutlara yerleşene kadar da kira yardımı yapılacağına söz verdi. Bu sözleri Nisan ayında Küçükçekmece Kent Konseyi toplantısında, seçim sürecinde çeşitli seçim konuşmalarında, Haziran 2009 tarihinde Birleşmiş Milletler HABİTAT heyeti karşısında tekrarladı. Sadece belediye başkanı değil bölge milletvekili Lokman Ayva’da Bezirganbahçedeki koşullarda hak sahibi yapılacakları sözünü tekrarladı.

Önce, Aralık 2009 tarihinde, kira yardımının süresi dolunca yeni evlerine yerleşene kadar kira yardımı sözü vermişken artık kira yardımı yapmayacağını Küçükçekmece Belediyesi beyan etti. Daha sonra ise 18 aile TOKİ’nin Kayabaşı Bölgesinde yaptığı konutlardan hak sahibi sayıldı. TOKİ yetkilileri 18 aileyi 22 Şubat  2010 tarihinde TOKİ İstanbul Uygulama Birimi binasında kura çekimine çağırdı. Hak sahipliği koşullarına ilişkin herhangi bir açıklama 12 Nisan 2010 günü Halkbankası Şubesi’ne gidene kadar yapılmadı. Halkbankasına gidildiğinde TOKİ ve Küçükçekmece Belediyesi’nin 18 aileyi bir taraftan Ayazma-Tepeüstü Kentsel Dönüşüm Projesinin devamında hak sahibi yaparken diğer taraftan ailelere uygun olmayan koşulları 18 aileden beklediklerini ortaya çıktı. TOKİ yetkilileri 1 yıl boyunca kira yardımı yapılan ailelerden 10.000 TL ile 15.000 TL arasında peşinat istemekte, Bezirganbahçe Konutlarında maliyetine yakın bedelle konut tahsis edilirken, şimdi daha küçük konutları daha pahalı fiyatlarla satmaktadır. Bezirganbahçe Konutlarında sabit taksitlendirme varken 18 aileye memur maaşlarına endeksli taksitlendirme yapılmıştır.

BELEDİYENİN DAĞITTIĞI DAVET MEKTUBU

AYAZMADA BARAKALARDA HAYAT


SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN DÜZENLENMİŞ İMZA KAMPANYASI

BASINDA AYAZMA

Bugün Ayazma’da Yarın Senin Mahallende YIKIM VAR!!!

BROŞÜR HALİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLA

Reklamlar%d blogcu bunu beğendi: